Språkväxeln
Språkväxeln
SPRÅKVÄXELN
ERIK MACQUEEN
GÖTGATAN 11,
753 15 UPPSALA
INFO@SPRAKVAXELN.SE
0046 73 659 16 14

INNEHAR F-SKATTESEDEL
Språkväxeln
English

TJÄNSTER

Översättning

Språkväxeln översätter vetenskapliga, kommersiella, informationsinriktade och skönlitterära texter till och från engelska och svenska.

Översättning handlar inte bara om språkriktighet och att hitta de rätta ordmässiga motsvarigheterna på ett främmande språk. Eftersom varje enskild text kräver en särskild översättningsstrategi är kommunikationen med dig som kund mycket viktig. För att få fram en så bra översättning som möjligt definierar vi tillsammans textens syfte, vem den tänkta läsaren är och vilken språklig nivå den färdiga texten ska ha.

Copywriting

I arbetet som copywriter har jag stor nytta av min mångåriga erfarenhet som låtskrivare. Leken med dubbeltydigheten och de rent musikaliska kvalitéerna hos ord förenar dessa verksamheter – en låttext och en reklamtext har samma krav på effektivitet, udd och originalitet.

Case:
JensMedia kom till Språkväxeln med uppdraget att skriva en informativ men driven text på engelska till en reklamfilm på internet som skulle förklara konceptet bakom företaget (att minska kundens kostnader genom att hyra utrustning, såsom speciella kameror och blixtar, som tillgodoser behoven i ett specifikt projekt, istället för att köpa motsvarande utrustning). Tillsammans med JensMedia formulerades textens syfte:

1) Att förmedla att kunden endast betalar för de kostnader som ett enskilt projekt genererar.
2) Att betona JensMedias mångsidighet och personliga service.
3) Reklamfilmen avslutas med en sloganmässig fras.

Erik MacQueen

Erik MacQueen
Erik MacQueen, Språkväxeln